Ubezpieczenie dla dzieci rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników.

Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Poniżej pliki do pobrania:

Program grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (.pdf 810,79 kB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (.pdf 1,07 MB)

Ubezpieczenie dzieci rolników (.pdf 700,06 kB)

 

Artykuł pochodzi ze strony MRiRW | Więcej informacji tutaj >>