Uczennica z Siedlisk w finale konkursu „Bliżej pszczół”Dnia 1 marca Aleksandra Parka uczennica I klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Siedliskach Drugich wzięła udział w finale Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”, którego głównym organizatorem była Fundacja Rozwoju KUL w Lublinie.

Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia i zwyczajów tych zwierząt, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej i części praktycznej (rozpoznanie rośliny miododajnej, rozpoznanie sprzętu pszczelarskiego, nazwanie wskazanego elementu budowy pszczoły, rozpoznanie rodzajów miodu). Następnego dnia laureaci konkursu wzięli udział w konferencji pt. „Pszczoła w mieście”. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Edyta Kozik