Udało się! Jest zielone światło dla zmian w działaniu sołectw

Udało się przekonać władze gminy do zmiany dotychczasowej formuły działania sołectw i sołtysów w naszej gminie. Na dzisiejszej sesji radni zatwierdzili nowe statuty sołectw dla każdej ze wsi. W ich treści znalazły się niemal wszystkie z zaproponowanych przeze mnie zmian. Celem zmian jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie sołectw, który ma być osiągnięty dzięki przekazaniu sołectwom nowych zadań i wzmocnieniu pozycji sołtysa.

Poniżej treść statutu dla sołectwa Fajsławice:

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004 Document-page-005 Document-page-006 Document-page-007 Document-page-008