Umowy i koszty instalacji OZE w gminie Fajsławice

W związku z realizacją projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”, informujemy o kolejnych etapach związanych z realizacją projektu.

1) Na początku lutego rozesłane zostaną pisma informujące wraz z umowami wewnątrzprojektowymi regulującymi wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe.

2) Do dnia 28 lutego 2017 r. należy dokonać wpłaty II raty wkładu własnego w wysokości, właściwej dla wybranego typu instalacji.

Szacunkowa wysokość wkładu własnego określona na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi:

Typ instalacji

Szacunkowa wysokość wkładu własnego

I rata wkładu własnego

(zapłacona w 2016r.)

II rata wkładu własnego.

Termin płatności do 28.02.2017r.

zestaw 2 solarny na dachu lub ścianie budynku (VAT 8%)

2090,50 zł

500,00 zł 1 590,50 zł

zestaw 2 solarny na gruncie (VAT 23%)

2 380,85 zł

500,00 zł 1 880,85 zł

zestaw 3 solarny na dachu lub ścianie budynku (VAT 8%)

2 289,76 zł

500,00 zł 1 789,76 zł

zestaw 3 solarny na gruncie (VAT 23%)

2 607,78 zł

500,00 zł 2 107,78 zł

pompa ciepła (VAT 8%)

1362,69 zł

500,00 zł 862,69 zł

Ostateczna wartość wkładu własnego zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór wykonawcy/wykonawców.

Informacja o wysokości wpłat zostanie podana również w piśmie informującym oraz umowie wewnątrzprojektowej.

Płatności należy dokonać jednorazowo w całości, bez możliwości rozłożenia jej na raty.

Nie dostarczenie określonych w piśmie informującym dokumentów i/lub nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty we wskazanym terminie i określonej wysokości, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie. W takim przypadku wartość I raty zaliczki (500zł) nie podlega zwrotowi.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/