Umowy na schetynówki podpisane

Schetynówki 2015

Michał Cholewa – burmistrz miasta Piaski, odbierał od wojewody lubelskiego -Wojciecha Wilka, umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Wierzchowiska Pierwsze – Janówek (Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/)

– Znaczenie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oddają liczby. Od 2008 roku dzięki dotacjom przekazanym samorządom w ramach NPPDL w naszym województwie wyremontowano około 900 kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Budżet państwa dofinansował te prace sumą około 300 milionów złotych – podkreślał wojewoda lubelski Wojciech Wilk przed wręczeniem samorządowcom umów na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych, które zostaną dokonane w tym roku.

Pomoc finansowa w ramach NPPDL zostanie w tym roku udzielona na 55 projektów drogowych, w tym 20 obejmujących drogi powiatowe i 35 obejmujących drogi gminne. Łącznie inwestycje obejmą ponad 174 kilometry dróg w województwie. Łączna suma dotacji, jaką Rada Ministrów przyznała w ramach NPPDL województwu lubelskiemu na 2015 rok to blisko 75 mln złotych.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Władze gminy Fajsławice nie ubiegały się o przyznanie środków rządowych na remonty dróg gminnych. W naszym powiecie środki udało się pozyskać gminie Łopiennik Górny i Krasnystaw. Nasza sąsiednia gmina planuje przebudowę mostu na rzece Łopa w ciągu drogi gminnej nr 110027L w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym oraz przebudowę odcinka tej drogi.

SM