Uroczystości 30. rocznicy wyborów czerwcowych w Fajsławicach

Zdjęcie z okresu kampanii wyborczej przed wyborami czerwcowymi. Od lewej: Janusz Winiarski, Henryk Janusz Stępniak, Teresa Liszcz, Józef Ślisz, Adam Stanowski i Tadeusz Stanisław Mańka

W tym roku gmina Fajsławice będzie współgospodarzem lubelskich obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych – wydarzenia historycznego, które zapoczątkowało przemiany demokratyczne w naszej części Europy. Plan i charakter uroczystości mają podkreślać istotny udział niezależnego ruchu ludowego w tych przełomowych wydarzeniach.

30 lat temu – 4 czerwca 1989 roku, Polacy oddając swój głos w wyborach parlamentarnych zdecydowanie opowiedzieli się za zmianami proponowanymi przez Komitety Obywatelskie Solidarność. Nie były to w pełni demokratyczne wybory, ale siła poparcia kandydatów obozu wolnościowego była tak duża, że pchnęła nasz kraj w stronę przemian, których biegu nie dało się już zatrzymać. Zmiany nie były łatwe, ale z perspektywy czasu możemy już ocenić, że była to dobra droga.

Należy podkreślić, że przemiany demokratyczne w naszym kraju zapoczątkowały burzliwy okres przemian i wyzwolenia tej części świata spod wpływów Związku Radzieckiego. Warto wykorzystać tą rocznicę do przypomnienia całemu światu o naszym wkładzie w te epokowe wydarzenia.

Ważną i pozytywną kartę tej historii zapisała także gmina Fajsławice i działający na jej terenie niezależny ruch ludowy, mający swe korzenie w powstałej na początku 1980 roku Solidarności Rolników Indywidualnych. Ruch ten działał u nas wyjątkowo prężnie. Swoją przynależność do Solidarności Rolników Indywidualnych deklarowało w 1981 r. 35% mieszkańców gminy. Na wszystkie otwarte spotkania przychodziły tłumy. Solidarność organizowała liczne akcje edukacyjno – oświatowe takie jak wszechnica związkowa, Uniwersytet Ludowy, seminaria, zebrania, szkolenia, akcje pomocy socjalnej, wyjazdy dzieci na wakacje i pośrednictwo w przekazywaniu pomocy charytatywnej dla strajkujących zakładów pracy.

To co działo się tutaj, odbijało się szerokim echem także poza granicami kraju. O Fajsławicach można było przeczytać w Washington Post i usłyszeć w radiu Wolna Europa. Do najsłynniejszych wydarzeń należały unieważnienie wyborów do Gminnej Rady Narodowej w 1984 r., po skardze Józefa Wrońskiego, protesty przeciwko nadmiernym obciążeniom rolników oraz zwycięstwo działaczy Solidarności w wyborach do Gminnej Rady Narodowej w 1988 roku. W drugiej połowie lat 80-tych Fajsławice uchodziły za nieformalny ośrodek rolniczej Solidarności na Lubelszczyźnie. W środowiskach inteligenckich i niepodległościowych Lublina zyskały przydomek „Wolnej Gminy Fajsławice”.

Docenieniem tej walki było wystawienie w wyborach do Senatu przez Komitety Obywatelskie Solidarność   – Janusza Henryka Stępniaka, pierwszego przewodniczącego związku w Fajsławicach oraz inicjatora i uczestnika większości działań protestacyjnych na terenie Fajsławic. Swój głos 4 czerwca 1989 roku oddało na niego 293 321 osób czyli 73,92% głosujących.

Uroczystości w Fajsławicach rozpoczną się w niedzielę 2 czerwca 2019 r. o godzinie 11.30 mszą św. w kościele parafialnym w Fajsławicach.  Po niej zostanie złożony wieniec na grobie senatora RP Janusza Henryka Stępniaka. O 13.00 w Urzędzie gminy w Fajsławicach rozpocznie się panel historyczny poświęcony wyborom czerwcowym, działalności Solidarności rolniczej oraz 35. rocznicy unieważnienia wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach. Kolejne z planowanych uroczystości będą miały miejsce o godzinie 18.00 w Lublinie. Obchody rocznicowe zakończą się w dniu 11 czerwca.

„DROGI DO WOLNOŚCI”

UROCZYSTE OBCHODY 30-TEJ ROCZNICY WYBORÓW CZERWCOWYCH
I 35-TEJ ROCZNICY POWTÓRZONYCH WYBORÓW DO GMINNEJ RADY NARODOWEJ W FAJSŁAWICACH

Program uroczystości

11:30 Msza Święta w intencji członków i zmarłych działaczy NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Fajsławicach.
12:30 Złożenie wieńca na grobie Janusza Henryka Stępniaka – senatora RP oraz pierwszego Przewodniczącego Koła Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Fajsławicach.
  Sala Urzędu Gminy Fajsławice
13:00 Rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości.
13:10 Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach.
13:30 Wystąpienie Mariana Króla – Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
13:35 Wręczenie statuetek zasłużonym działaczom.
13:45 Wystąpienia gości.
14:00 Referat  – Działalność NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”na podstawie wspomnień Józefa Wójcika – Adam Polski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.
14:20 Prezentacja multimedialna „Aresztować Janusza Henryka Stępniaka”– Michał i Maciej Stępniak
14:35 Powtórzone wybory w Boniewie w 1984– wspomnienie Józefa Wrońskiego i mec. Michała Plisieckiego – sędziego Sądu Najwyższego w Warszawie
14:50 Podsumowanie gry terenowej „Drogi do Wolności”.
15:00 Poczęstunek.

 

 

31 maja 2019r.  Gra terenowa „Drogi do Wolności”