Uroczystości rocznicowe z okazji wyborów czerwcowych

Dziś mija trzydziesta rocznica wyborów czerwcowych. Tego dnia, 4 czerwca 1989 roku, w naszym kraju „skończył się komunizm”. Z tej okazji w ostatnią niedzielę w Fajsławicach odbyły się uroczystości rocznicowe, w których tłumnie udział wzięli mieszkańcy, a także zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. W kościele parafialnym w Fajsławicach o godzinie 11.30, następnie uczestnicy obchodów przeszli na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie senatora Janusza Stępniaka – uczestnika wspominanych wydarzeń. O godzinie 13-tej rozpoczął się w Urzędzie Gminy panel historyczny. Gości przywitał wójt gminy Fajsławice Janusz Pędzisz (treść jego przemówienia poniżej). W kilku zdaniach przypomniał dlaczego powinniśmy obchodzić to święto i dlaczego w naszej gminie powinno być świętowane wyjątkowo uroczyście.

Kolejnym elementem uroczystości był występ dzieci ze szkoły w Fajsławicach. Ich montaż słowno-muzyczny przypomniał opozycyjne hymny z okresu PRL, a także wiersze o tematyce patriotycznej. Wyjątkowo zabrzmiały występy solistów, a zwłaszcza ujmujące wykonie utworu Marka Grechuty „Solidarność” zaśpiewane przez Igora Kokuszko. Młodzieży, oraz Agnieszce Czemerys odpowiedzialnej za ich przygotowanie, podziękował prowadzący uroczystości wójt Januszu Pędzisz, a następnie podsumował wyniki gry ulicznej „Drogi do wolności” rozegranej w piątek, 31 maja. Jak się okazało cieszyła się ona bardzo dużą popularnością. Wzięło w niej udział aż 23 – czteroosobowe drużyny. Jej uczestnicy cofnęli się w czasie, mieli za zadanie między innymi dostarczyć ulotki opozycyjne, uważając przy tym na patrol milicji czy użyć aplikacji na smartfonie aby rozwiązać zagadkę.

Następnie głos zabrał  Adam Polski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Krótko przedstawił historię fajsławickiej Solidarności Rolników indywidualnych, na podstawie wspomnień Józefa Wójcika. Jak zaznaczył na wstępie Adam Polski: – Proponując dwa miesiące temu treść odczytu nie przyduszałem, że będzie on in memoriam osoby autora. Józef Wójcik zmarł trzy tygodnie przed uroczystościami w dniu 11 maja 2019 r. Dlatego też prelekcja zawierała wiele osobistych wspomnień na temat zmarłego.

Ważną częścią spotkania było też wręczenie pamiątkowych statuetek 22 działaczom opozycji solidarnościowej z Fajsławic. Wręczyli je, wraz z wójtem, poseł Teresa Hałas, która jest jednocześnie przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” oraz jej zastępca, senator Jerzy Chróścikowski. Oboje zabrali później także głos odnosząc się do wydarzeń historycznych, jak i bieżących. Swoje wystąpienie miał też przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król, który wspominał czasy wielkiego polskiego zwycięstwa sprzed trzydziestu lat, a także odniósł się do pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1979 roku.

Bardzo ciekawym momentem gminnego święta była przemowa mec. Michała Plisieckiego. Jest on związany z naszą historią, przez wydarzenia z 1984 r. kiedy to przed Sądem Najwyższym reprezentował Józefa Wrońskiego, próbującego dowieść, że w wyborach do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach miały miejsce nielegalne praktyki głosowania przez wyborców za nieobecnych członków swoich rodzin. Panowie wówczas wygrali, co było szeroko komentowane na tylko w naszym kraju, ale też na całym świecie. Mecenas nie ukrywał, że w jego już wieloletniej karierze było to jedno z najważniejszych wydarzeń. Opisał miedzy inntmi przełomowy moment rozprawy, w którym zdecydowały się losy skargi, a także wyjaśnił dlaczego sprawy nie udało się już wówczas zatuszować.

Tytułowy slajd prezentacji autorstwa Macieja Stępniaka

Na zakończenie zebrani mogli zobaczyć dwie prezentacje multimedialne. Pierwszą pod tytułem „Aresztować Janusza Henryka Stępniaka” przedstawił Maciej Stępniak. Opowiedział, dlaczego tuż przed wizytą papieża Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku wydano nakaz zatrzymania jego dziadka. Praca ta na początku kwietnia tego roku wygrała wojewódzki konkurs historyczny „Rodzinna Historia”. Druga prezentacja autorstwa Julii Błaziak, to 5-cio minutowy reportaż, przedstawiający wspomnienia Krystyny Stępniak, żony senatora Janusza Henryka Stępniaka, na temat działalności opozycyjnej jej męża oraz wyborów czerwcowych. Jako okazało się dzień później, praca ta także wygrała konkurs historyczny „Świadkowie czerwca 1989”, organizowany przez lubelskie Kuratorium Oświaty.

SM

FOTORELACJA