Utajnione publiczne dokumenty

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Pomimo ciążącego na naszych władzach ustawowego obowiązku, nie publikują one najważniejszych dokumentów dotyczących funkcjonowania Gminy Fajsławice. Łamią przez to nie tylko zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale także art. 51 ust. 3 Konstytucji RP.

Zgodnie z ustawą, dokumenty te powinny być publikowane bezzwłocznie, czyli w ciągu kilku co najwyżej kilkunastu dni, a zaległości w przypadku wielu dokumentów sięgają nawet kilku lat. Dla przykładu ostatnie publikowane zarządzenia Wójta Gminy Fajsławice pochodzą z 2009 a protokoły z sesji Rady Gminy z listopada 2012 r.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy chcemy doprowadzić do tego, aby wszystkie braki zostały uzupełnione. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ wszyscy mieszkańcy naszej Gminy mają prawo wiedzieć jaka jest prawdziwa sytuacja naszej Gminy. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaki obraz władzy wyłoni się z tych dokumentów.