Uwaga na fałszywych pracowników socjalnych grasujących po naszej gminie

Uwaga na oszustów

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach wpłynęło zgłoszenie, że na terenie gminy  pojawiły się osoby podające się za pracowników socjalnych. Osoby te żądały od mieszkańców gminy ujawnienia informacji o dochodach, stanie zdrowia, stosunkach panujących w rodzinie.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że wizyty pracowników socjalnych odbywają się wyłącznie w godzinach pracy OPS tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Wszyscy pracownicy socjalni posiadają legitymacje, a osoba, do której zgłosi się taki pracownik ma prawo zażądać jej okazania. Na dokumencie oprócz zdjęcia i danych osobowych pracownika socjalnego dodatkowo powinna znajdować się pieczątka OPS.

Jeśli wiarygodność dokumentu budzi wątpliwości, można sprawdzić  tożsamość takiej osoby, dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej – tel.  81 5853065.

 Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności!

Źródło: http://www.fajslawice.eu/