Uwaga pracodawcy! Są pieniądze na szkolenia dla pracowników

LearningPowiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie rozpoczął przyjmowanie wniosków na realizację zadań, finansowanych w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W roku 2015 fundusz wspiera podnoszenie kompetencji osób (pracowników) w wieku 45 lat i więcej. O środki może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie :

– do 100 % kosztów szkolenia pracowników (w tym również badań lekarskich i ubezpieczenia) –
w przypadku mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 osób

– do 80 % kosztów szkolenia pracowników (w tym również badań lekarskich i ubezpieczenia) –
w przypadków małych przedsiębiorców zatrudniających do 50 osób

Wsparcie finansowe dotyczy także jednostek sektora publicznego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie (tel. 82 576 69 17 wew. 254) oraz strona internetowa Urzędu : http://pupkrasnystaw.pl/artykul/231

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl