Uwaga zmiana przepisów! Nie zwlekaj ze sprzedażą ziemi

IMG_0239

Nowe przepisy wprowadzą duże ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi

Wszystko wskazuje na to, że od początku maja, w życie wejdą nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną. Po zmianach będą ja mogli nabywać tylko rolnicy. Jeżeli planowałeś sprzedać nieruchomość rolną lub też darować ją komuś z rodziny – zrób to jak najszybciej.

Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął w ostatni wtorek. Chce, by nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r. Ich głównym celem jest wprowadzenie ograniczeń w zakupie ziemi przez cudzoziemców. Nowe regulacje mają też przeciwdziałać traktowaniu „hektarów” jako lokaty kapitału. Dlatego ustawa ma ograniczyć znacznie krąg osób, które będą mogły nabywać grunty rolne. Zgodnie z projektem ustawy, ziemię będzie mógł kupić tylko rolnik indywidualny. I będzie musiał zobowiązać się, że będzie ją uprawiał przez 10 lat, bez możliwości dzierżawy.

Ta ostatnia regulacja budzi najwięcej kontrowersji. Sprawi, że ci, którzy nie są rolnikami, nie będą mogli nigdy nimi zostać, bo nie będą mogli kupić gruntów rolnych. Problemy pojawią się także gdy rodzice będą chcieli przekazać gospodarstwo dziecku, które od kilku lat się uczy albo pracuje w mieście. Zapisy utrudnią także osiedlanie się na wsi mieszkańcom miast, co w ostatnich latach zdarzało się coraz częściej. Korzystały na tym samorządy, które dzięki temu zyskiwały nowych podatników, a szkoły nierzadko kolejnych uczniów. Wielu ekspertów uważa także, że takie zmiany w szybkim czasie doprowadzą do dużego spadku cen działek rolnych. Będzie mniej chętnych do kupowania i dlatego trudniej będzie sprzedać działki, a to będzie oznaczać spadki cen.

Dlatego też radzimy rolnikom, którzy planowali sprzedać działki lub darować je komuś z bliskich, którzy nie posiadają statusu rolnika, żeby zrobili to do końca kwietnia. Później może być to już niemożliwe albo mało opłacalne.

SM