W Fajsławicach powstanie Dom Kultury

akt-powolania

Fragment aktu powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach

W ostatni poniedziałek, w pośpiechu, nasi radni powołali do życia Gminny Dom Kultury w Fajsławicach.  Po latach oczekiwań w końcu powstanie instytucja, która będzie dbała o życie kulturalne i społeczne mieszkańców.

Uchwałę w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach radni podjęli w ostatni poniedziałek – 28 listopada. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, więc ogłoszenie o zebraniu i tym co będzie na nim poddane glosowaniu pojawiło się w ostatniej chwili. Jak udało nam się ustalić przyczyną takiego pośpiechu jest próba skorzystania z funduszy zewnętrznych, o które może wystąpić jedynie dyrektor instytucji kultury. Ten będzie mógł być powołany dopiero, gdy uchwała wejdzie w życie, czyli 14 dni po opublikowaniu aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Jest szansa, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Głównym zadaniem Ośrodka ma być organizowanie imprez, prowadzenie różnego rodzaju klubów, sekcji zainteresowań i zespołów artystycznych. Jego nową siedzibą ma być remiza strażacka w Fajsławicach. Budynek wymaga dużych nakładów finansowych, aby w sposób komfortowy dało się w nim pracować i organizować imprezy, warsztaty czy spotkania.

MOIM ZDANIEM

Bardzo się cieszę, że w końcu w Fajsławicach powstanie instytucja odpowiedzialna za aktywizację mieszkańców.  Zawsze były ważniejsze sprawy i wiecznie oszczędzano na kulturze. Efektem tego była mała ilość twórców i artystów z naszej gminy. Można przypuszczać, że gdyby od lat działał dom kultury i odbywały się w nim zajęcia wokalne, taneczne czy nauki gry na instrumentach, byłoby więcej osób chętnych do tego typu działalności. Artystów trzeba wspierać organizacyjnie i finansowo, bo niestety sam zapał i chęci nie wystarczą.  Miejmy nadzieje, że życie społeczno –  kulturalne gminy nie będzie się już ograniczać do organizacji  jednego festynu w roku ( który tym roku i tak się nie odbył, bo nikt kilka miesięcy wcześniej nie pomyślał, żeby zarezerwować pieniądze na ten cel). To pole do popisu lokalnych animatorów i miłośników kultury.

SM