W Lubelskim liczba bezrobotnych w 2015 r. spadła o blisko 17 tys.

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna w Lublinie

Prawie o 17 tys. spadła w tym roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy woj. lubelskiego. Przybywa ofert pracy, mniej jest zwolnień grupowych, brakuje fachowców z przygotowaniem zawodowym.

W końcu sierpnia liczba bezrobotnych w Lubelskim wynosiła niespełna 103 tys., podczas gdy na początku tego roku było ich prawie 117 tys. „Nie mamy jeszcze pełnych danych za wrzesień, ale ze wstępnych informacji wynika, że liczba bezrobotnych obniżyła się do około 100 tys. To już wyraźna tendencja, spodziewamy się, że bezrobocie będzie nadal spadać” – powiedziała naczelnik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Urszula Żolińska.

Na Lubelszczyźnie więcej bezrobotnych niż w kraju

W grudniu 2013 r. liczba bezrobotnych w Lubelskiem wynosiła ponad 134 tys.

Stopa bezrobocia w Lubelskiem w sierpniu tego roku kształtowała się na poziomie 11,3 proc. i była o ponad 1 proc. wyższa niż średnia krajowa. We wrześniu krajowa stopa bezrobocia obniżyła się do poziomu jednocyfrowego i wyniosła 9,9 proc. „Poprawa sytuacji w kraju odczuwana jest też w naszym regionie. Tak jest od kilku lat, że u nas bezrobocie jest nieco wyższe od średniej w całym kraju” – zaznaczyła Żolińska.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/