W opinii Komisji Rewizyjnej umorzenia były zasadne

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

W ostatni piątek, w sprawie umorzeń podatków w latach 2010-2013 wypowiedziała się Komisja Rewizyjna Rady Gminy Fajsławice. Dziś stanowisko to zostało opublikowane na stronie internetowej gminy.

Oto stanowisko komisji:

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 roku zajęła się sprawą umorzeń podatków lokalnych dokonanych przez Wójta Gminy Fajsławice w latach 2010-2013.

Po wysłuchaniu pracowników merytorycznych Urzędu Gminy zajmujących się tą problematykąoraz po przejrzeniu dokumentów źródłowych komisja stwierdziła, że w każdym z analizowanych przypadków umorzenia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.).

Przesłankami umorzenia zgodnie z art. 67a ww. ustawy był ważny interes podatnika lub interes publiczny. Przez ważny interes podatnika należy rozumieć znaczne obniżenie się zdolności płatniczych zobowiązanego, które może być spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, na przykład powódź, pożar kradzież, susza, upadek zwierząt gospodarskich, choroba lub śmierć członka rodziny, czy też inna trudna sytuacja.

Komisja stwierdziła również, że przez cztery analizowane lata wartość umorzeń kapitału i odsetek stanowiła jedynie ok. 1,50 % całkowitych należności.

                                                                                                                                                          Komisja rewizyjna Rady Gminy Fajsławice

 

Sprawę umorzeń podatków w naszej gminie, zbada jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, w ramach trwającej od kilku tygodni kontroli kompleksowej finansów Gminy Fajsławice.