Walne zgromadzenie Frassati

W minioną sobotę w budynku OSP w Fajsławicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze podsumowujące rok działalności członków Zarządu PGKS Frassati Fajsławice. Na zebraniu obecny był pan Krzysztof Gałan Zastępca Wójta Gminy Fajsławice, zawodnicy oraz sympatycy naszego klubu. Zebranie otworzył Pan Jerzy Zabielski Prezes Klubu, który przywitał wszystkich gości, po czym przedstawił porządek obrad.

Początkowym wątkiem rozmów była ocena kondycji finansowej klubu w roku 2014. W związku z uszczupleniem budżetu o 7 tyś. w stosunku do roku ubiegłego, Zarząd Klubu przedstawił swoje obawy  co do płynności finansowej. Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Gałan, który tłumaczył taki obrót sprawy obniżoną subwencją Skarbu Państwa dla Gminy Fajsławice, jednocześnie uspakajając, że w przyszłym roku dotacja na klub nie powinna być niższa. Wszyscy obecni stwierdzili, że jednym z rozwiązań rekompensujących straty finansowe powinna być pomoc lokalnych sponsorów. O taką formę wsparcie jednak nie będzie łatwo, chociaż należy zauważyć, że w roku 2013 dzięki staraniom Zarządu w taki sposób pozyskano ponad 3 tyś. zł. Innym ze sposobów ratowania budżetu powinno być obniżenie kosztów obsługi sędziowskiej. Stosowny wniosek został złożony do Zarządu. Prośba dotyczyła wystosowania pisma do ChOZPN w sprawie oddelegowania na mecze sędziów z powiatu krasnostawskiego bądź pobliskich miejscowości powiatu chełmskiego.

W międzyczasie zebrani przegłosowali udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi.

Ważnym elementem rozmowy była sytuacja kadrowa począwszy od młodzików na seniorach kończąc. Swoje zdanie na ten temat wyraził pan Janusz Pędzisz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fajsławicach. W kilku zdaniach podkreślał ważną rolę pracy z młodzieżą, która w przyszłości będzie trzonem kadry seniorskiej. Zwrócił uwagę na narastający problem jakim jest niż demograficzny, a sytuacja z każdym rokiem może być jeszcze gorsza. Niepokojącym faktem jest również niska frekwencja na treningach w szczególności wśród juniorów, którzy na co dzień nie pracują. Korzystając z okazji Pan Janusz Pędzisz wystosował wniosek do Zarządu o wygospodarowanie funduszy na trenera bramkarzy.

W dalszej części dyskusji omówiono problemy związane z infrastrukturą. Pan Waldemar Krakiewicz zwrócił się do Pana Wójta z prośbą o udostępnienie pomieszczenia dla zawodników drużyny przeciwnej, gdyż Frassati pozostaje jednym z nielicznych klubów bez szatni dla drużyny gości. Poruszono również sprawę nowych ławek dla trenerów i zawodników rezerwowych.

Na zakończenie Zarząd Klubu podziękował wszystkim za przybycie, a następnie zaprosił na drobny poczęstunek.

Źródło: http://frassati-fajslawice.com