Wczasy dla dzieci rolników nad morzem

Lubelska Izba Rolnicza wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych organizują 14 dniowe kolonie dofinansowane  ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia ( najstarsze dzieci urodzone w roku 2000), których przynajmniej jedno z rodziców  jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Zgłoszenia na udział w koloniach przyjmujemy w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej pod nr tel. 81 443 60 75.

Jarosławiec  w terminie: 23.07.2016 – 05.08.2016  pobierz dokument

Jarosławiec  – karta kwalifikacyjna     pobierz dokument

Wzór zaświadczenia z KRUS  pobierz dokument

Stegna  w terminie:  08.08.2016 – 21.08.2016      pobierz dokument

Stegna – karta kwalifikacyjna     pobierz dokument

Wzór zaświadczenia z KRUS  pobierz dokument

Odpłatność 500 zł za udział jednego uczestnika kolonii zgodnie z załączoną  ofertą po przyjęciu zgłoszenie w Biurze LIR należy wpłacić na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych:  BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika kolonii oraz termin turnusu.

W ramach kosztów uczestnik ma zapewnione:

–  zakwaterowanie,

–  wyżywienie,

–  opiekę pedagogiczną i medyczną,

– program turystyczny,

– ubezpieczenie,

– transport na kolonie i z powrotem.

Po przyjęciu zgłoszenia należy przesłać do Biura LIR  – ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin komplet dokumentów:

– Wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną,

– Potwierdzenie ubezpieczenia w KRUS,

– Kopie dowodu wpłaty.

Co trzeba ze sobą zabrać  pobierz dokument

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w Biurze LIR pod nr tel.  81 443 60 75.

Źródło: http://www.lir.lublin.pl/