Wiatraki na działkach radnych i urzędników

Turbiny_wiatrowe_ubt

Źródło: http://pl.wikipedia.org/

W dniu wczorajszym Najwyższa Izba Kontroli upubliczniła wyniki kilkudziesięciu kontroli dotyczących przygotowania inwestycji wiatrowych w całej Polsce. Wypada on bardzo niekorzystnie dla większości kontrolowanych gmin. NIK zarzuca ich władzom brak konsultacji społecznych, przyjmowanie nielegalnych darowizn oraz lokowanie siłowni na działkach należących do wójtów, radnych lub urzędników gminnych. O tym, że konsultacji nie było w Fajsławicach, a firma wiatrowa wpłacił na konto gminy 70 tys. zł informowaliśmy już kilkukrotnie, ale czy i u nas w gminie wiatraki miały być budowane na działkach naszych włodarzy i urzędników?

Aktualnie o wiatrakach w naszej gminie przycichło. Wójta zarzeka się na spotkaniach z mieszkańcami, że wiatraków w gminie nie będzie. Jadnak przygotowania do inwestycji wciąż trwają. Przyznał się do tego sam Wójt, który w korespondencji z dnia 28 kwietnia 2014 r. z Lubelską Delegaturą NIK stwierdził:

„Gdyby Rada Gminy Fajsławice miała rzeczywisty zamiar odstąpienia od uchwalenia studium i wyrażenia negatywnego stanowiska w sprawie lokalizacji energetyki wiatrowej, odrzuciłby w głosowaniu przedłożony projekt zmiany studium, a tak się przecież nie stało”.

Temat wiatraków zapewne wróci do nas po listopadowych wyborach samorządowych.

O tym, że elektrownie wiatrowe mają być lokowane na działkach radnych i urzędników Urzędu Gminy Fajsławice informowali nas mieszkańcy wielokrotnie. Wielokrotnie też próbowaliśmy wyjaśnić tą sprawę śląc oficjalną korespondencję do Wójta. Ten zazwyczaj odpowiadał nam wymijająco, albo że nie posiada takich informacji, albo że nie musi nam odpowiadać na to pytanie, albo że pracownicy którzy brali udział w przygotowaniu inwestycji wiatrakowej nie mają podpisanych umów z inwestorem (pozostali mogli już mieć podpisane umowy).

Przełom nastąpił dopiero gdy skierowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Fajsławice Andrzeja Wójcika. W odpowiedzi na nasze zapytanie przyznał, że:

„jako właściciel działki gruntu, położonej w Woli Idzikowskiej, posiadam umowę ze spółką EDP Renewables, której przedmiotem jest wynajem części działki pod usadowienie części fundamentu pod maszt i zachodzące śmigło.”

O odpowiedź jak to wygląda w odniesieniu do pozostałych radnych, przewodniczący nakazał nam wystąpić z zapytaniem do każdego z nich.

W ocenie NIK Sytuacje takie noszące znamiona konfliktu interesów – w ocenie NIK – stwarzały zagrożenie wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym, a także noszącym znamiona niedopuszczalnego lobbingu.” Dlatego NIK zamierza zawiadomić o sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ponieważ ogólnopolski raport NIK nie obejmuje kontroli w gminie Fajsławice, ewentualną decyzję o zgłoszeniu sprawy organom ścigania musiałaby podjąć Lubelska Delegatura NIK.