Wiatrakowy sponsoring

Inwestorzy zainteresowani budową elektrowni wiatrowych mogli dzięki dotacjom dla gmin budować przychylność samorządów dla swoich inwestycji – to jedna z najważniejszych konkluzji wynikających z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK zakończyła kontrolę dotyczącą lokalizacji i budowy w latach 2009-2013 lądowych elektrowni wiatrowych na terenie 10 województw i niedługo przedstawi swój raport. Nie będzie on zbyt korzystny dla samorządów, bo już w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do gmin Izba wskazywała na szereg nieprawidłowości, do których miało dojść podczas przygotowywania inwestycji i budowy wiatraków. Zaniepokojenie inspektorów NIK wzbudziła zwłaszcza sprawa finansowania w gminach przez firmy energetyczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji. Przygotowanie takich planów to obowiązek samorządów i Izba obawia się, że wykonanie takich dokumentów za pieniądze inwestorów „mogło prowadzić do nadmiernego wpływu tych podmiotów na politykę przestrzenną gminy”.

Więcej…

Źródło: http://www.naszdziennik.pl