Więcej miejsc pracy w Krasnymstawie?

Około 2,5- hektarowy teren przy ul. Kościuszki w Krasnymstawie stał się podstrefą ekonomiczną Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Dzięki temu do miasta mają trafić nowi inwestorzy, którzy stworzą nowe miejsca pracy.

EURO-PARK MIELEC to pierwsza polska specjalna strefa ekonomiczna, która posiada swoje podstrefy m.in. w Lublinie oraz województwach małopolskim, śląskim, czy zachodniopomorskim.

Decyzją Rady Ministrów została utworzona w Krasnymstawie podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. To szansa na intensywny rozwój dla naszego miasta powiatowego. Już pojawili się pierwsi przedsiębiorcy zainteresowani stworzeniem biznesu na jej terenie. Może to oznaczać, że wkrótce powstaną tu nowe miejsca pracy.

Kiedy to nastąpi na razie jednak nie wiadomo, bo urzędnicy muszą rozpocząć od prac inwestycyjnych. W pierwszej kolejności muszą wysprzątać teren, na którym składowane są m.in. odpady materiałów budowlanych. Potem konieczne będzie jego uzbrojenie. W tegorocznym budżecie nie przewidziano jednak środków na ten cel. W ciągu najbliższego pół roku miasto chce wypracować harmonogram tych prac, by moc przedstawiać inwestorom konkretne daty.
Magnes na przedsiębiorców w strefach są:

  • Największą zachętą inwestycyjną będzie na pewno zwolnienia z podatku dochodowego na najwyższym poziomie dopuszczalnym w UE dla przedsiębiorców decydujących się inwestować na terenie podstrefy.
  • Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się związać swoją przyszłość z Krasnymstawem będą mieli do wyboru trzy opcje inwestycyjne – tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield, czyli wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit” (BTS) – obiekty budowane nakładem zarządzającego i udostępniane inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.