Większe wsparcie gmin z budżetu państwa

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek w Łasku (Łódzkie) ustawę o funduszu sołeckim, która m.in. zwiększa wysokość zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na działania lokalne.

Podpisana dziś przez prezydenta RP ustawa o funduszu sołeckim sprawi, że więcej lokalnych wspólnot będzie mogło finansować wybrane projekty ważne dla swoich społeczności.

Ustawa pozwala m.in. na większe wsparcie gmin z budżetu państwa. Do tej pory gminy dostawały – w zależności od zamożności – zwrot 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. kosztów inwestycji, o której współdecydowali mieszkańcy sołectw. Teraz ma to być – odpowiednio – 20 proc, 30 proc. lub 40 proc. Regulacja umożliwia też realizowanie wspólnych projektów przez sołectwa z jednej gminy (fundusze będą mogły się sumować) oraz zmienianie budżetu funduszu sołeckiego w ciągu roku.

Fundusze sołeckie od 2009 roku działają w gminach podzielonych na sołectwa i umożliwiają wspieranie lokalnych inicjatyw. Fundusze sołeckie to pieniądze przekazywane przez gminy lokalnym wspólnotom na projekty, które mieszkańcy uważają za ważne (ulice, oświetlenie miejsc publicznych, place zabaw, parkingi, chodniki). Tę formę budżetu partycypacyjnego stosuje już co druga gmina w Polsce.

Więcej…

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl