Wizyta Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Lublinie

Poroszenko

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Równo o godzinie 9:55 lecący z Warszawy samolot z Prezydentem Petrem Poroszenką i jego małżonką Maryną na pokładzie wylądował w Porcie Lotniczym Lublin. Na płycie lotniska dostojnych gości powitał wojewoda lubelski Wojciech Wilk oraz marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

 Z lotniska Prezydent Ukrainy udał się do siedziby dowództwa Wielonarodowej Brygady w Lublinie przy ul. Radziszewskiego, gdzie w towarzystwie wicepremiera i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka przyjął meldunek dowódcy kompanii honorowej Wojska Polskiego. Prezydent został powitany z ceremoniałem wojskowym, a uroczyste powitanie zwieńczyły hymny Ukrainy i Polski.

 Dowódca Wielonarodowej Brygady pułkownik Dariusz Sobotka zaprezentował Prezydentowi Ukrainy pomieszczenia dowództwa jednostki przeznaczone dla ukraińskich oficerów. W trakcie kilkuminutowej prezentacji pułkownik Sobotka zaprezentował również Prezydentowi Poroszence genezę jednostki i jej cele. W czasie prezentacji dowódca Wielonarodowej Brygady połączył się w formie wideokonferencji z batalionem dowodzenia prowadzącym jednocześnie ćwiczenia na terenie wojskowym przy ul. Kruczkowskiego w Lublinie.

 Spotkanie władz województwa i Lublina z Prezydentem Ukrainy

 Dobra współpraca już jest, trzeba ją jeszcze bardziej zacieśnić  – to wniosek płynący ze spotkania Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z wojewodą lubelskim Wojciechem Wilkiem, marszałkiem województwa Sławomirem Sosnowskim i prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem.

 Wojewoda Wojciech Wilk stwierdził, że władze województwa na szczeblu państwowym, jak i samorządowym utrzymują bardzo bliskie kontakty z władzami ukraińskich obwodów leżących przy granicy polsko – ukraińskiej starając się stale ożywić współpracę polityczną, gospodarczą i kulturalną.

 Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił dobrą współpracę gospodarczą polskiego i ukraińskiego biznesu realizującą się w Lublinie, czego najlepszym przykładem jest kooperacja lubelskiej fabryki Ursus i ukraińskiej firmy Bogdan, które wspólnie produkują trolejbusy jeżdżące już po ulicach Lublina oraz prototypowy projekt elektrycznego autobusu.

 Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poruszył problem reformy administracyjnej, którą chcą wprowadzić ukraiński rząd i Prezydent w celu decentralizacji i wzmocnienia roli samorządów lokalnych. Prezydent Poroszenko mocno podkreślił, że oczekuje na pomoc w korzystaniu z polskich doświadczeń w budowaniu systemu władzy samorządowej. W związku z tym wystąpił z propozycją utworzenia w Lublinie polsko – ukraińskiego centrum prawa europejskiego, w ramach którego politycy, samorządowcy, politolodzy, prawnicy i pracownicy organizacji pozarządowych opracowywaliby projekty samorządowe dla demokratycznej Ukrainy w oparciu o polskie rozwiązania zastosowane w praktyce w polskim systemie administracji rządowej i samorządowej.

 „Brama do Europy jest w Lublinie”

 Wojewoda lubelski Wojciech Wilk uczestniczył w spotkaniu Prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Sali widowiskowej Centrum Kultury, na które zaproszono studentów ukraińskich studiujących w Lublinie, przedstawicieli lubelskich szkół wyższych, organizacji pozarządowych współpracujących z Ukrainą oraz przedstawicieli ukraińskiej mniejszości narodowej.

 W swoim przemówieniu Prezydent Ukrainy zwracając się w stronę studentów ukraińskich z lubelskich uczelni podkreślił ogromną rolę Lublina dla Ukrainy. – Gdzie jest brama do Europy? Gdzie jest to wejście, którędy Ukraina wejdzie do Europy, o czym marzą pokolenia, za czym głosowało 80 proc. Ukraińców? Wielu uczonych, historyków, dochodzi do stanowiska, że brama do Europy znajduje się w Lublinie – stwierdził Prezydent Poroszenko.

Zwrócił się także do grupy studentów z Ukrainy z apelem, aby po ukończeniu studiów w Lublinie, wracali na Ukrainę i pomagali w budowaniu tamtejszego państwa i rozwijaniu współpracy gospodarczej. „Uczcie się i wracajcie. Czekamy na was na Ukrainie” – powiedział

 – Nie potrzebujemy słuchawek i tłumaczy, bo doskonale się rozumiemy. Niech żyje Polska! Sława Ukrainie! – zakończył Prezydent Petro Poroszenko.

Sala widowiskowa Centrum Kultury pękała w szwach. Chętnych do uczestniczenia w spotkaniu z Prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko było tak wielu, że wszyscy nie zmieścili się na sali widowiskowej, Centrum Kultury zorganizowało więc transmisję na żywo, którą wyświetlano na ekranie w sali kinowej CK. Dostępna ona była również na żywo w internecie.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl