Wkroczenie wojsk rosyjskich – Część IV wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej

Początek wojny – Część I wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowe

Wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej – Część II wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej

Działalność Batalionów Chłopskich z rejonu gminy Fajsławice – Część III wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej

Odwrót wojsk niemieckich – Część IV wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej

Wkroczenie wojsk rosyjskich

***

W dniu 25 lipca 1944 r. na teren gminy wkroczyły wojska rosyjskie. W stronę Lublina przemieszczały się wówczas kolumny wszelkiego rodzaju formacji. W celu oczyszczenia terenu żołnierze piechoty przemieszczali się przez teren gminy w szykach, tzw. gęsiego, w równych odstępach, przez cały teren gminy.

1939 WIG

Mapa obszaru gminy Fajsławice z 1939 r.

Do zarządzania gminą, władze rosyjskie wprowadziły stanowisko komendanta wojennego. Na to stanowisko delegowano oficera, a do pomocy dwóch żołnierzy szeregowych. Na komendanturę zajęto pomieszczenie w budynku przy krzyżówkach Lublin – Krasnystaw – Trawniki (dawniej sztab pułkownika Leona Koca). Przystąpiono do organizacji milicji obywatelskiej. W budynku obok poczty zorganizowano posterunek. Zwerbowano osoby orientacji komunistycznej oraz ze służby dworskiej. Komendant wojenny wezwał mieszkańców gminy do złożenia w komendanturze posiadanej broni palnej. Władze gminy ogłosiły mobilizację do służby w wojsku polskim. Powołano do jego organizacji cztery roczniki. Wykorzystano budynki w majątku Suchodoły. Całość organizacji wojska polskiego nadzorował komendant wojenny. Wszystkie odprawy służby wartowniczej prowadził komendant wojenny. Odbywały się one na szosie do Trawnik, obok komendantury.

Czołg T3485

Rosyjski czołg średni T34-85 z okresu końca II Wony Światowej, wyposażony w armatę 85 mm, popularny Rudy 102

Władze wojsk rosyjskich postanowiły wydobyć podziemny kabel telefoniczny, którego instalację przy trasie Lublin  – Zamość wykonali Niemcy. W czasie stanu wojennego wprowadzonego przez władze rosyjskie, na zajętych terenach ekipa żołnierzy rosyjskich dokonała wykopu kabla podziemnej linii telefonicznej z terenu pasa drogowego. Wydobyty z ziemi kabel został nawinięty na duże szpule. Załadowano go na samochody i wywieziono, pozostawiając niezasypane rowy. Zasypanie rowów i wyrównanie terenu pasa drogowego dokonano przy użyciu najemnych robotników.

Kazimierz Pełczyński

Autor wspomniń – Kazimierz Pełczyński

W budynku zajętym przez władze gminy na urząd gminy, po drugiej stronie szosy na Trawniki, obok komendantury wojennej wojsk rosyjskich, wydzielono pomieszczenie kuchenne na zaplecze dla wyżywienia personelu komendantury wojennej. Do sporządzania posiłków została zatrudniona kucharka. Na potrzeby zaopatrzenia kuchni w produkty mięsne zabrano z majątku Suchodoły tucznika i  krowę opasową. Zatrudniony rzeźnik dokonał uboju zwierząt na terenie obok budynku kuchni. Do zabezpieczenia opałowego pomieszczeń urzędu gminy i komendantury wojennej przywieziono duże kloce drzewa z lasu w Łopienniku.

Komendant wojenny wojsk rosyjskich na teren gminy Fajsławice dokonał zabioru różnego rodzaju mebli z majątku ziemskiego w Fajsławicach. Umeblowano nimi dwa pomieszczenia komendantury wojennej oraz jedno pomieszczenie na kwatery trzech osób. Były to meble wysokiej klasy, jakimi w tamtych czasach meblowano pomieszczenia w majątkach ziemskich na terenie Polski.

Komendant wojenny wojsk rosyjskich na teren gminy Fajsławice zorganizował przyjęcie imieninowe w dwóch pomieszczeniach komendantury wojennej, które odbyło się w czasie organizacji i szkolenia zgrupowania wojska polskiego w majątku Suchodoły. Na przyjęcie zaproszono władze gminy, milicji obywatelskiej oraz kadry oficerskiej wojska polskiego, ze zgrupowania w majątku Suchodoły. Na przyjęciu przygrywała orkiestra wojska polskiego obecna na zgrupowaniu. Przyjęcie trwało od wieczora do rana. Były toasty polsko – rosyjskie, śpiewy żołnierskie. Nie jest znane z jakich źródeł zaopatrzono przyjęcie w alkohol.

Autor: Kazimierz Pełczyński

Korekta: Izabela i Michak Stępniak

Początek wojny – Część I wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowe

Wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej – Część II wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej

Działalność Batalionów Chłopskich z rejonu gminy Fajsławice – Część III wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej

Odwrót wojsk niemieckich – Część IV wspomnień Kazimierza Pełczyńskiego z okresu II Wojny Światowej