Władza przeciwko mieszkańcom

Z otrzymanej niedawno opinii z dnia 24 maja 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Krasnymstawie wynika, że budowę elektrowni wiatrowych na terenie naszej Gminy zaplanowano ZBYT BLISKO DOMÓW!

W piśmie tym czytamy „urządzenia energetyki wiatrowej należy rozmieścić w taki sposób, aby zarezerwowane strefy uciążliwości przed hałasem przekraczającym 40 dB w nocy były wolne od zabudowy mieszkaniowej”. W praktyce oznacza to, że siłownie powinny zostać odsunięte na około 900 m od zabudowań (w tej chwili planuje się ich budowę w odległości 500 m od domów). Wynika to z rysunku zmian w Studium (dostępny na stronie Urzędu Gminy Fajsławice), w którym właśnie na taką odległość od siłowni zostały wyznaczone strefy ochronne. W tych strefach w opinii PPIS w Krasnymstawie nie powinno być żadnych domów.

Co na taką opinię odpowiedziały władze Gminy? W piśmie z dnia 6 czerwca 2013 r. skierowanym do PPIS w Krasnymstawie odpowiedzieli, że nie zostanie ona uwzględniona!!! A dlaczego? Bo lokalizując tak blisko domów elektrownie wiatrowe nie złamią żadnego przepisu prawa. I znów kłania się brak regulacji prawnych w tym zakresie w naszym kraju. Hulaj dusza piekła nie ma.

Władze Gminy bez mrugnięcia okiem zaryzykowały zdrowie kilkuset mieszkańców, stając po stronie Inwestora. A ten jak wiemy chce zarobić i to zarobić jak najwięcej przy jak najmniejszych kosztach. Jego rolą nie jest dbanie na mieszkańców, martwienie się o ich zdrowie. Każdy wiatrak, który sobie zażyczy Inwestor ma stanąć i przynosić zyski.

A jakie skutki miało by wypełnienie zaleceń PPIS? Odsunięcie elektrowni o 900 m od domów oznaczało by, że nie powstanie zdecydowana większość elektrowni na terenie naszej Gminy. I to należy uznać za główną przyczynę nie uwzględnienia opinii PPIS w Krasnymstawie.

Powoli odsłania się pełny obraz całej sprawy czyli parcie Inwestora na budowę jak największej ilości elektrowni i uległość władz Gminy, która wydaje się nie mieć żadnych granic. A gdzie w tym wszystkim jest dobro mieszkańców? Na razie tego nie odkryliśmy ale jak już się tego doszukamy to niezwłocznie o tym poinformujemy.

Tekst opublikowany na stronie www.facebook.com/GminaFajslawiceBezWiatrakow w dniu 06.11.2013 r.