Władze gminy Trawniki ujawniają komu i za co płacą. Kolejna gmina publikuje rejestr umów

Trawniki Centralny Rejsestr Umów

Zarządzenie dotyczące wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Trawniki

Władze gminy Trawniki zdecydowały się na wprowadzenie Centralnego Rejestru Umów. Dzięki temu, wszyscy mieszkańcy będą mogli kontrolować na bieżąco jak wydawane są ich pieniądze.

Rejestry umów wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu. W Polsce wprowadziło je już kilkaset gmin,  powiatów i innych instytucji publicznych. Nie ominęło to także województwa lubelskiego, gdzie podobne rejestry prowadzą między innymi władze miast Lublin, Łęczna czy Lubartów. Także małe gminy wiejskie  coraz częściej decydują się na ten krok. Lada dzień taki wykaz pojawi się w gminie Trawniki.

Rejestry umów to najczęściej tabele, publikowane w Internecie na stronach urzędu, udostępniane również w jego siedzibie. Można w nich sprawdzić z kim urząd zawarł umowę, na jaką kwotę, okres i co jest przedmiotem zlecenia. W rejestrze są umieszczane wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem umów o pracę. Dzięki temu, mieszkańcy wiedzą dokładnie, na co wydawane są pieniądze z ich podatków. Wiedzą, jak zarządzana jest gmina. Mogą na bieżąco analizować, jak gospodarowane są gminne pieniądze lub wskazywać miejsca, w których możliwe są oszczędności. Sprzyja to bardziej racjonalnemu zarządzaniu środkami.

Trawniki Centralny Rejestr Umów 2

Druk rejestru, który będzie na bieżąco uzupełniany i publikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trawniki

Taką możliwość w najbliższym czasie uzyskają też mieszkańcy gminy Trawniki. Mimo tego, że nie obowiązuje żaden przepis nakazujący upublicznianie takich rejestrów, wójt sąsiedniej gminy 20 lipca 2015 r. podpisał zarządzenie dotyczące wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Trawniki. Jest to postawa godna pochwały i niewątpliwy ukłon w stronę mieszkańców. Władze pokazują ponadto, że nie mają nic do ukrycia.

SM