Władze gminy utrudniają mieszkańcom dostęp do projektów uchwał

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Ile czasu może zająć proste wysłanie maila? Minutę? Dwie? Może dziesięć? My na przesłanie projektów uchwał z Urzędu Gminy Fajsławice czekamy już od 15 grudnia 2014 r. I chyba już się nie doczekamy. Przesyłanie ich w tej chwili już nie ma sensu, bo uchwały zostały już przyjęte na sesji w dniu 22 grudnia 2014 r. Co w nich było takiego istotnego, o czym mieli się nie dowiedzieć mieszkańcy Fajsławic, nie wiemy. Pomimo, że uchwały te obowiązują wszystkich mieszkańców, ich treść zna tylko wąskie grono osób.


 

Dlaczego projekty uchwał są takie ważne i każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość zapoznania się z ich treścią przed ich uchwaleniem

Rada Gminy podejmuje uchwały, będące prawem miejscowym. Każdy obywatel gminy musi się do nich stosować. Dotyczą podatków, majątku gminnego, dróg, opieki zdrowotnej, oświaty itd. Mają więc duży wpływ na życie nas wszystkich. Odpowiednie przepisy gwarantują mam wgląd do tego, jak tworzone jest prawo miejscowe.

W przypadku, gdy projekt uchwały jest dla mnie krzywdzący, mam prawo domagać się jego zmiany przed uchwaleniem. Tylko, żeby zareagować muszę wcześniej wiedzieć o takiej sytuacji. Muszę poznać projekt uchwały.

Dobrym przykładem takiej sytuacji są plany zmniejszenia środków na kluby sportowe w budżecie gminy Fajsławice na 2015 r. Dzięki temu, że udało nam się nagłośnić sprawę, być może zawodnikom lub działaczom sportowym uda się wpłynąć na radnych i kluby sportowe otrzymają w obecnym roku więcej pieniędzy.

Jak wyglądają nasze zabiegi o publikowanie projektów uchwał i ich uzasadnień

W naszej gminie sesje odbywają się najczęściej raz w miesiącu. Na tydzień przed posiedzeniem, na stronie internetowej gminy, publikowane jest zawiadomienie z informacją, jakie uchwały mają zamiar podjąć radni. Wtedy występujemy o ich przesłanie pocztą elektroniczną.  Dodatkowo prosimy o przesłanie uzasadnień do tych uchwał lub krótkich informacji o przyczynach ich podjęcia. Publikując artykuł na naszej stronie, jeszcze przed podjęciem uchwały, chcemy wytłumaczyć mieszkańcom jakie czekają ich zmiany. Do tej pory udało nam się to zrobić tylko raz.

Taki wniosek złożyliśmy między innymi w dniu 15 grudnia, przed sesją jaka miała odbyć się w dniu 22 grudnia. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Uchwały dotyczyły zmian w budżecie na 2014 r. i do tej pory nie wiemy, co tam się znalazło. Władze gminy do chwili obecnej nie opublikowały treści uchwał na stronie internetowej BIP gminy.

SM