Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka

Dzień Strażaka

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

– Na strażaków można liczyć w każdej, nieważne jak trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Bardzo wam za to dziękuję – mówił wojewoda lubelski Wojciech Wilk w czasie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Chełmie.

Przy tej okazji wojewoda podziękował i pogratulował miejscowym strażakom, których Komenda Miejska obchodzi w tym roku jubileusz 122 – lecia istnienia. Wojewoda Wojciech Wilk podkreślił, że w ostatnim czasie udało się kompleksowo wyremontować siedzibę Komendy przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie.

Wojewoda złożył również podziękowania na ręce nadbrygadiera Tadeusza Milewskiego, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za znakomicie układającą się rutynową współpracę, a także za świetne współdziałanie w sytuacjach kryzysowych, jak rok temu w czasie zagrożenia powodziowego.

Wojewoda wręczył strażakom i funkcjonariuszom Straży Granicznej odznaczenia i medale. Przy okazji uroczystości nadano sztandar Chełmskiej Komendzie Miejskiej PSP.

Wojewoda Wojciech Wilk został zaś odznaczony Medalem Za Zasługi Na Rzecz Pożarnictwa. Odznaczenie to otrzymał również dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/