Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dzień Niepodległości Lublin 3

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

97 lat temu, po 123. latach niewoli i rozbiorów, Polska odzyskała niepodległość.  W tę jedną z najważniejszych rocznic w dziejach naszej Ojczyzny przedstawiciele władz publicznych, instytucji i organizacji oraz kombatanci i mieszkańcy Lublina uczestnicząc w uroczystych obchodach Święta 11 listopada złożyli hołd pokoleniom, dzięki którym, możemy żyć w państwie w niepodległym i demokratycznym.

Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada, sprzyja refleksji nad patriotyzmem. Pamięć o ludziach i wydarzeniach to nie tylko obowiązek,
ale również przywilej i kapitał budujący tożsamość narodu, i każdego z nas.
Niech więc, związana ze Świętem tradycja sprzyja narodowej zgodzie,
byśmy – ciesząc się pokojem i niepodległością – pracowali dla wspólnego dobra, spłacając dług wobec rodaków, którym los takiej szansy poskąpił. Żyjąc dobrze
i uczciwie, bądźmy dumni, z naszej tradycji i kultury oraz z sukcesów wolnej, demokratycznej Polski. Czerpmy siłę z postępu, który wspieramy pracą na rzecz godnego i bezpiecznego życia. Bądźmy odpowiedzialni za ład społeczny
i moralny, za przyjęte na siebie obowiązki oraz za miejsce, jakie zajmujemy w Ojczyźnie, społeczeństwie, w życiu zawodowym i rodzinnym”  –
powiedział do zgromadzonych na Placu Litewskim w Lublinie wicewojewoda lubelski Marian Starownik.

Dzień Niepodległości Lublin 1

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła tradycyjnie uroczysta Sesja Rady Miasta Lublin w Trybunale Koronnym. Następnie w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po niej uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na Plac Litewski.

Część oficjalna rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy uroczystości i powitania kompanii honorowych. Następnie odegrany został hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową na maszt. Odczytany został apel pamięci i oddano salwę honorową. Odbyła się również musztra paradna w wykonaniu orkiestry wojskowej.

Kolejnym ważnym punktem obchodów było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza przez przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, parlamentarzystów, konsulów, osoby reprezentujące instytucje i szkoły, a także mieszkańców.

Dzień Niepodległości Lublin 2

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Na zakończenie odbyła się defilada kompanii honorowych i przejazd kawalerii konnej.

W trakcie uroczystości rozdawano biało-czerwone wstążki oraz flagi  w barwach narodowych.

Wicewojewoda lubelski złożył również kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo lubelskie oraz Jerzego Albina de Tramecourta – wojewody lubelskiego w latach 1937-1939, a także kwiaty i znicze na mogiłach legionistów na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie

W ramach Święta dla mieszkańców przygotowano szereg imprez towarzyszących,  m.in. prezentację grup rekonstrukcyjnych, wystawę sprzętu służb mundurowych, „Miejską Grę Niepodległościową” oraz wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości.

Tegoroczne obchody zorganizował Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i Urzędem Miasta Lublin.

Źródło: LUW