Wójt Gminy Jastków podejrzany o znęcanie się nad dyrektorką szkoły

Według prokuratury w okresie od 2007 r. do stycznia 2014 r. w Jastkowie i Płouszowicach wójt znęcał się nad pozostającą w stosunku zależności pokrzywdzoną dyrektorką, złośliwie i uporczywie naruszał jej prawa pracownicze w postaci prawa do równego traktowania, prawa do trwałości stosunku pracy oraz prawa do godziwego wynagrodzenia.

Według prokuratury Zbigniew S. wielokrotnie przekraczał swoje uprawnienia i nie dopełniał obowiązków związanych z procedurą wyłaniania dyrektora szkoły. Kwestionował też istnienie uprawnień pokrzywdzonej do tytułu nauczyciela mianowanego, szczególnemu nadzorowi poddawał jej metody zarządzania placówką. – Pomawiał o takie postępowanie, które mogło narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania stanowiska dyrektora szkoły – dodała Syk-Jankowska.

Za znęcanie się nad osobą pozostająca w stosunku zależności grozi kara do 5 lat więzienia.

Więcej…

Źródło: Nasz Garbów