Wójt nas straszy „krokami prawnymi”

Kroki prawne

W ostatnią środę, 5 marca 2014 r. otrzymaliśmy z kancelarii prawniczej reprezentującej od 2010 r. Gminę Fajsławice, wnioski o usunięcie dwóch naszych publikacji i zamieszczenie w ich miejsce sprostowań. Żądanie dotyczy artykułu „Kompromitująca kontrola” i naszego komentarza do tego tekstu „Sezon na grilla”. Obydwa pisma kończą się groźbą podjęcia dalszych kroków prawnych, w przypadku nie spełnienia tych żądań.

Po zapoznaniu się z zarzutami przestawionymi pismach, uznajemy je za zupełnie bezpodstawne i odmawiamy usunięcia powyższych artykułów oraz opublikowania sprostowań, o treści wskazanej we wnioskach. Nasza redakcja byłaby zmuszona opublikować sprostowanie, gdyby w treści naszych artykułów znalazły się informacje nieścisłe lub nieprawdziwe, a tego pełnomocnik gminy w żaden sposób nie wykazał.

Być może, w związku z częścią stwierdzeń zawartych w naszych publikacjach, pan Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, mógł poczuć pewien dyskomfort, ponieważ były one krytyczne w stosunku do jego działań, jako funkcjonariusza publicznego. Jednak w naszej ocenie, jego subiektywne odczucia nie mogą blokować prawa do wolności wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji.

Całą sprawę traktujemy jako próbę zastraszenia nas i powstrzymania naszej działalności. Praca, jaką włożyliśmy w powstanie serwisu Fajsławice 24 oraz jego działanie, jest wykonywana przez nas nieodpłatnie. Kieruje nami wyłącznie potrzeba działania na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. Jedyną formą gratyfikacji, na jaka liczymy, jest wdzięczność mieszkańców gminy, liczona już w setkach pochlebnych opinii na temat serwisu.

Za co najmniej niestosowną należy uznać sytuację, w której pan Tadeusz Chruściel do ochrony swoich dóbr osobistych, korzysta z usług biura prawnego opłacanego z środków budżetu Gminy Fajsławice. Działanie takie, w naszej opinii jest nadużyciem i stanowi naruszenie prawa. Nie rozumiemy, dlaczego każdy z nas ma płacić za to, że Wójt poczuł się urażony i dał temu wyraz zlecając prawnikowi sporządzenie wyżej opisanych wniosków.