Wsparcie zawodowe dla kobiet na wsi

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferuje bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników w wieku 30 lat i więcej, z obszaru województwa lubelskiego.

Zgłoszenia można składać do 15 MAJA 2017 R. w biurze projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia przyjmowane są również w sobotę: 13.05.2017  (13.05 Biuro pracuje godzinach 8:00-16:00). Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

Poniżej zamieszczono plakat projektu: