Wybory kontraktowe

H. J. Stępniak aktywnie działał nie tylko na polu lokalnym i wojewódzkim, ale także państwowym. Efektem tego był jego udział przy obradach Okrągłego Stołu i pracach Komitetu Obywatelskiego, który to jego wytypował do kandydowania do Senatu w wyborach 4 czerwca jako przedstawiciel rolniczej „Solidarności” z Lubelszczyzny. W początkowej fazie kampanii wyborczej podejście społeczeństwa było sceptyczne co do efektów wyborów kontraktowych. Wraz z intensyfikacją działań Komitetów Obywatelskich entuzjazm rósł. W Fajsławicach również trwała kampania wyborcza. „W niedzielę 30 kwietnia po nabożeństwie, w czasie którego proboszcz z Fajsławic, ks. Kanonik Franciszek Haładyj odczytał odezwy wyborcze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, odbył się wiec wyborczy Henryka Janusza Stępniaka (ubiegającego się o mandat senatora) i Tadeusza Mańki (ubiegającego się o mandat poselski).” Na wiec wyborczy przybyli nie tylko mieszkańcy Fajsławic, ale również okolicznych wsi, a także pracownicy WSK w Świdniku, którzy doskonale pamiętali pomoc żywnościową organizowaną prze rolniczą „Solidarność” z Fajsławic w okresie stanu wojennego. Po wiecu ukonstytuował się Komitet Obywatelski „Solidarność” w Fajsławicach, którego przewodniczącym został Józef Wójcik.

Plakat 1

Do 4 maja udało już się zebrać ponad 6 tysięcy podpisów, z wymaganych 3 tysięcy, pod kandydaturą H. J. Stępniaka na senatora. Podczas trwającej kampanii wyborczej strona koalicyjno-rządowa nie przebierała w środkach. Były rozdawane m. in. „ulotki zohydzające kandydatów KO”, których treść nie miała nic wspólnego z rzeczywistością i wypaczały funkcje pełnione przez kandydatów KO.

Gminna organizacja ZSL w Fajsławicach przedstawiała plakaty sugerujące, że ich kandydat na senatora Kazimierz Bis i H. J. Stępniak są przedstawicielami tej samej orientacji politycznej. Mimo negatywnej kampanii wyborczej koalicji rządowej, poparcie dla kandydatów KO nadal rosło. Wyniki wyborów okazały się spektakularnym sukcesem strony opozycyjno-solidarnościowej. W Fajsławicach frekwencja wyniosła 74,77% i okazała się najwyższą w województwie lubelskim, a H. J. Stępniak w województwie uzyskał najwyższą ilość głosów 293321 głosów tj. 73,92%. Mieszkańcy gminy niemal jednogłośnie poparli „swojego” kandydata, na H. J. Stępniaka głosowało 2646 osób co stanowiło 94,03% głosujących.

Opracował: Jakub Stępniak