Wykorzystaj szansę. 20 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza

nabór wniosków 

o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach projektu :

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „WYKORZYSTAJ SZANSĘ”  Poddziałanie 6.1.3 PO KL

 Termin przyjmowania wniosków  :  od 01.10.2014 r.  do  17.10.2014 r.

 

 

Maksymalna kwota dofinansowania w 2014 r. – 20 000,00 zł

O środki na podjęcie działalności nie mogą ubiegać się osoby, które w latach poprzednich uczestniczyły w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wykorzystaj Szansę”.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronie PUP
www.pup-krasnystaw.samorzady.pl. oraz w pok. Nr  2.

Źródło: http://pup-krasnystaw.samorzady.pl