Wykorzystaj szansę – pieniądze na szkolenia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, że posiada środki na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych w ramach projektu: Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „WYKORZYSTAJ SZANSĘ” Poddziałanie 6.1.3 PO KL

Logo Kapitał Ludzki, PUP oraz EFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

informuje, że posiada środki na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych

w ramach projektu:

 

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „WYKORZYSTAJ SZANSĘ”  Poddziałanie 6.1.3 PO KL

 

Wnioski z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą być składane tylko przez:

 

  •   bezrobotnych którzy wcześniej nie korzystali z form wsparcia finansowanych ze środków w/w programu

 

  •   do udziału w szkoleniach zachęcamy głównie kobiety, osoby do 25 roku życia oraz osoby w wieku powyżej 50 roku życia

 

Osoba bezrobotna, która chce skorzystać z w/w pomocy musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem pracodawcy wyrażającym chęć zatrudnienia po ukończonym szkoleniu.

 

 

Więcej informacji: pokój nr 1 Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie