Wyniki sprawdzianu klas VI

Punkt przedszkolny

W dniu 1 kwietnia 2014 r. odbył się sprawdzian klas VI szkół podstawowych. Do sprawdzianu przystąpiło 34 uczniów Szkoły Podstawowej w Fajsławicach.Teraz poznaliśmy jego wyniki.

Arkusz zawierał 26 zadań sprawdzających  poziom opanowania umiejętności takich, jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów.

Największą ilość punktów uzyskali:
Inga Kokuszko- 39, z kl.VI b
Bartłomiej Borek- 35, z kl.VI a
Julia Majchrowska-35, z kl.VI b
Julia Błaziak-33, z kl.VI a
Paweł Ciepłowski-32, z kl.VI b
Grzegorz Paluch-32, z kl. VI b
Natalia Wójcik- 32, z kl. VI a
Magdalena Kulbaka- 31 VI a
Wiktoria Kulbaka- 30, z kl. VI a
Katarzyna Stefaniak- 30, z kl. VI b

Średnia ilość uzyskanych punktów to 24,5. Wynik ten jest wyższy od średniego wyniku w gminie (23,7pkt) i powiecie (24,1pkt).

Gratulujemy znakomitych wyników!

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/