Wyróżniono działaczy Solidarności

Źródło: http://www.fajslawice.eu/

Źródło: http://www.fajslawice.eu/

W trakcie festynu „Zróbmy Coś Razem”, władze gminy Fajsławice wręczyły mieszkańcom podziękowania za zasługi w walce o wolność i demokrację oraz zaangażowanie w rozwój Gminy Fajsławice. Wyróżnienia w postaci okolicznościowych statuetek otrzymali członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którzy w latach osiemdziesiątych XX wieku tworzyli na terenie Gminy struktury związku oraz działali w podziemiu antykomunistycznym.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/

Źródło: http://www.fajslawice.eu/

Specjalną statuetkę otrzymał Józef Wroński, który dzięki swojej nieustępliwości doprowadził w 1984 r. do sądowego unieważnienia wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach.

Lista wyróżnionych:

1. Józef Wójcik
2. Józef Wroński
3. Henryk Błaziak
4. Antoni Piśkiewicz
5. Antoni Korbuz
6. Bolesław Kosierb
7. Edward Bogusz
8. Bogdan Kokuszko
9. Janina Kociubowska
10. Czesław Gieracz
11. Wacław Baran
12. Florian Baran
13. Henryk Baran
14. Bolesław Hawrył
15. Mieczysław Pierściński
16. Wiesław Bochniarz