Wywiadówka i nowa Rada Rodziców

Wywiadówka 2015

W dniu 13 listopada 2015r w Szkole Podstawowej w Fajsławicach odbyło się zebranie nauczycieli z rodzicami naszych uczniów – tzw. wywiadówka.

Spotkanie prowadził dyrektor szkoły. Zapoznał zebranych z bieżącymi wydarzeniami szkoły. Omówił podstawowe dokumenty szkolne, a w szczególności nowe rozporządzenie dotyczące oceniania i zadania  z niego wynikające dla nauczycieli i rodziców. Następnie przewodniczący Rady Rodziców – Leszek Wójcik przedstawił sprawozdanie z działalności rady za ubiegły rok szkolny. Ustalono jednogłośnie składkę na kwotę 30 zł rocznie i dokonano wyboru przedstawicieli poszczególnych klas do Rady Rodziców. Przewodniczącym ponownie został p. Leszek Wójcik. Następnie odbyło się zebranie wychowawców klas z rodzicami, gdzie szczegółowo omówiono osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze uczniów.

RADA RODZICÓW 2015/2016

Lp.

Oddział

Imię i nazwisko rodzica

1

3-latki

Aleksandra Granat

2

4-latki

Dorota Cichosz

3

5-latki a

Anna Wolińska

4

5-latki b

Katarzyna Mazurek

5

I a

Ewa Serafin

6

I b

 Lila Przytuła

7

II a

 Alicja Tylec

8

II b

Sylwia Baran

9

II c

Danuta Surowiec

10

III

Renata Dzirba

11

IV a

Monika Baran

12

IV b

Jarosław Szymaszek

13

V a

Wiesława Wasil

14

V b

Teresa Wilk

15

VI a

Leszek Wójcik

16

VI b

Małgorzata Błaziak

                                               Przewodniczący: Wójcik Leszek

                                               Zastępca: Wolińska Anna

                                               Skarbnik: Cichosz Dorota

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/