Wyznaczą granice „siedemnastki”

Pas drogowy

Słupki PD, czekające na wyznaczenie pasa drogowego

W przyszłym tygodniu firma geodezyjna zatrudniona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wyznaczy granice pasa drogowego drogi krajowej nr 17. Na granicach działek pojawią się żółte słupki PD, wyznaczające pas drogowy.

Na dni od 29 sierpnia do 1 września 2016 r. geodeci wyznaczyli właścicielom działek położonych wzdłuż drogi krajowej terminy czynności geodezyjnych. Po określeniu przebiegu granic we wszystkich punktach załamania i na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 200 m, staną żółte słupki określające granice pasa drogowego. Wykonawcą prac będzie firma INPROGEO” Sp. z o.o. z Łęczycy, a jej zleceniodawcą jest generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podobne prace zostały już wykonane na terenie gminy Piaski i Łopiennik Górny.

Geodeci będą także sprawdzać czy nikt bezprawnie nie zajmuje działek drogowych.

SM