Z uznaniem dla rozwoju gminy Niedrzwica Duża

dożynki Niedrzwica Duża

Dożynki gminy Niedrzwica Duża były świetną okazją dla wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka, by pogratulować wójtowi gminy Adamowi Kunie, przewodniczącemu rady gminy Andrzejowi Pydzie oraz całej społeczności gminy znakomitego miejsca w rankingu najlepiej rozwijających się polskich gmin opracowanym przez samorządowe pismo „Wspólnota”.

Gmina Niedrzwica Duża zajęła 24 miejsce w rankingu, którego autorzy objęli 2479 gmin, więc tym większe gratulacje należą się wspólnocie samorządowej gminy i to podkreślił wojewoda Wilk w swoim przemówieniu dziękując także za zaproszenie mieszkańcom i władzom gminy.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl