Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Fajsławiach

W ramach współpracy z P-GKS „Frassati” Fajsławice ze Szkołą Podstawową w Fajsławicach,  zorganizowano zajęcia z piłki nożnej dla chłopców z klas I – VI.

Harmonogram zajęć:

Poniedziałki :

1155 – 1240 – kl. I, II a, II b

1250 – 1335 – kl. III

Czwartki:

1155 – 1240 – kl. III

1250 – 1335 – kl. I, II a, II b

Zajęcia dla chłopców z kl. IV – VI odbywają się we wtorki i piątki. Szczegółowe godziny ustalane są na bieżąco. Zajęcia prowadzi p. Daniel Krakiewicz. Zapraszamy.