Zakłócona świąteczna sesja

W dniu 27 grudnia 2013 r. miała miejsce ostatnia w tym roku, świąteczna sesja Rady Gminy Fajsławice. Na spotkaniu zjawili się także zaproszeni goście, w tym trzyosobowa reprezentacja Powiatu Krasnostawskiego ze Starostą Januszem Szpakiem na czele. Na sesję przybyli także licznie lokalni przedsiębiorcy oraz dyrektorzy szkół i sołtysi.

W pierwszej części spotkania Radni przyjęli między innymi uchwały dotyczące zmiany budżetu na kończący się rok 2013, budżet na rok 2014, a także wypowiedzieli się, co do planów finansowych na najbliższe lata. Przegłosowanie 5 uchwał zajęło Radnym w sumie 5 minut (czyli min. na uchwałę) i co należy podkreślić, wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Najdłuższą wypowiedź odnotował Wójt Gminy Fajsławice Pan Tadeusz Chruściel, który w ciągu kilkunastu minut przedstawił sytuację Gminy w 2013 roku oraz wymienił wszystkie osiągnięcia władz w tym roku. Rok 2013 podsumował także Przewodniczący Rady Gminy, który w krótkiej przemowie poinformował, że Rada w tym roku obradowała 10 razy. Podczas sesji podjęto 59 uchwał, a Radni zgłosili 35 interpelacji, z których większość została załatwiona w trakcie zebrań.

Po części oficjalnej głos zabrał także Starosta Krasnostawski Pan Janusz Szpak, który zauważył między innymi wyjątkową zgodność Radnych w trakcie głosowania nad uchwałami oraz podziękował władzom Gminy za dobrą współpracę i zaproszenie na uroczystą sesję.

W trakcie sesji doszło także do pewnego zdarzenia, które w opinii Przewodniczącego Rady Gminy „zakłóciło atmosferę”. Otóż w trakcie spotkania o głos poprosił sołtys wsi Dziecinin Pan Sławomir Urban, który w ramach uporządkowania spraw, które miały miejsce w mijającym roku 2013 r., poprosił o wyjaśnienie stanowiska Rady Gminy dotyczącego budowy farmy wiatrowej.

Przypomnijmy, że na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2013 r. zajęła ona stanowisko w powyższej kwestii, które kończyło się następującą sentencją: „Dlatego też wsłuchując się w zgłaszane przez naszych mieszkańców uwagi i wnioski Rada Gminy Fajsławice sprzeciwia się budowie turbin wiatrowych we wskazanej ilości i odległości od zabudowań.”

Sołtys Dziecinina zauważył, że takie oświadczenie może budzić wątpliwości co do jego interpretacji i poprosił o wyjaśnienie właściwych intencji tych słów, jej autorów. Zauważył także, że na zebraniu wiejskim w Suchodołach Wójt obiecywał, że elektrownie wiatrowe nie powstaną na terenie Gminy.

W pierwszej kolejności odpowiedział mu Przewodniczący Rady, który stwierdził: „wydaje mi się, że dla wszystkich jest jasne”(chodzi o stanowisko Rady Gminy). Następnie głos zabrał Wójt, który wyraźnie zdenerwowany, pomimo kilku wypowiedzianych zdań, nie był w stanie zająć jednoznacznego stanowiska w sprawie. Zdążył za to obrazić współorganizatorów zebrań wiejskich dotyczących elektrowni wiatrowych nazywając ich „ancymonami”. Po tym jak sołtys Dziecinina kolejny raz poprosił o zajęcie jednoznacznego stanowiska przez władze, został mu odebrany głos. Cała sytuacja zakończyła się opuszczeniem sali przez sołtysa Dziecinina.

Po zakończeniu sesji wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, co dodało uroczystego charakteru temu spotkaniu. Miał miejsce również poczęstunek dla zgromadzonych.

Należy odnotować także, iż sesja ta była wyjątkowa nie tylko ze względu na świąteczną atmosferę, ale także była to pierwsza sesja w całości sfilmowana. Dzięki udostępnieniu nagrania w internecie, każdy mieszkaniec będzie miał szansę zapoznać się z tym jak funkcjonuje jego Gmina, jakie rozstrzygnięcia zapadają w trakcie sesji oraz może zapoznać się z opiniami głoszonymi przez jej władze.

Nasz subiektywny komentarz do sesji znajdziecie w zakładce „Komentarze i opinie”.