Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Krzywe

a9914a40f10067b3e99dc9d936f7868cb45d629c

Źródło zdjęcia: http://lopiennikgorny.pl/

Zakup wozu strażackiego dla Jednostki OSP Krzywe przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Łopiennik Górny i będzie służył ogółowi społeczeństwa gminy i regionu. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków. Posiadając nowoczesny sprzęt jednostka OSP Krzywe, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła także z większą skutecznością wspomagać działania Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Zakupiony samochód należy do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie normy dla tego typu pojazdów. Samochód ten dostosowany jest do poruszania się w terenie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności dotarcia do miejsc prowadzenia akcji, gdzie brak jest drogi asfaltowej. Wyposażony jest m.in. w zbiornik wody gaśniczej 3 500 l i zbiornik środka pianotwórczego. Posiada dwustopniową autopompę o wysokiej wydajności, agregat prądotwórczy, wysuwany automatyczny maszt oświetleniowy z halogenowymi. Ponadto wyposażony jest w wciągarkę o uciągu ponad 6 ton, działko wodno-pianowe z regulowaną wydajnością i wiele innych nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Jednostka OSP Krzywe serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu samochodu, w szczególności Panu Januszowi Szpakowi – Staroście Powiatu Krasnostawskiego, Panu Janowi Kuchcie – Wójtowi Gminy, Panu Dariuszowi Pylakowi – Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Panu Tadeuszowi Szyszko – Dyrektorowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz budżetu gminy.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/