Zapłacisz więcej za wodę i ścieki

woda

Na poniedziałkowej sesji radni podjęli uchwałę podnoszącą opłaty za wodę i ścieki. Taryfa za wodę dostarczaną z wodociągu gminnego wzrosła z 2,60 zł do 2,80 zł za 1 m3. Koszt odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wzrósł z 3,80 zł do 4,30 zł za 1 m3. Taryfy te nie zawierają podatku VAT. Uchwała weszła życie z dniem podjęcia.

Podjęcia takiej uchwały nie przewidywał harmonogram ostatniej sesji. Decyzje o potrzebie podniesienia opłat musiały więc zapaść tuż przed zebraniem. Ponieważ władze gminy nie sygnalizowały wcześniej, że takie podwyżki są potrzebne, poprosiliśmy o wyjaśnienie przyczyn zmian niekorzystnych dla mieszkańców. Odpowiedzi udzielił nam sekretarz gminy Jacek Kęcik:

„Wysokość taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gm. Fajsławice zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Fajsławice na podstawie kalkulacji cen i stawek, sporządzonych przez pracownika Urzędu Gminy Fajsławice. Przyjęte stawki są niższe od rzeczywiście ponoszonych przez gminę kosztów.”

Poniżej dokumenty przesłane dodatkowo przez sekretarza gminy Jacka Kęcika

kalkulacja-page-001 kalkulacja-page-002 taryfy-page-001

SM