Zaproszenie na III sesję

Rada Gminy Fajsławice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. Nr 594, z późn. zm.).

zwołuję

III sesję Rady Gminy Fajsławice

na wtorek, 9 grudnia 2014 roku o godz. 15.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjecie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Fajsławice, oraz ustalenia ich składów osobowych.

4.      Wolne wnioski i informacje.

5.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik