Zaproszenie na konferencję „o drzewach papieskich”

DĄB 2

Już wkrótce, w dniach 11 – 12 kwietnia 2014 r., staraniem Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, organizowana będzie na KUL-u w Lublinie oraz w Krasnymstawie kolejna, III Krajowa Konferencja Drzew Papieskich z tematem roboczym: „Papieskie drzewa zimozielone św. Jana Pawła II”.

Towarzystwo – organizator poprzednich dwóch takich konferencji (w 2010 i 2011 roku), planuje zawieźć do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II w dniu 27 kwietnia 2014 roku około 3 – 4 kg nasion. 12 wybranych najcenniejszych ze względów estetycznych i krajobrazowych gatunków drzew zimozielonych – z których wyprodukowane później sadzonki przekazywane mogą być nieodpłatnie m.in.: zainteresowanym sanktuariom maryjnym, parafiom, szkołom w całym kraju…

Będą one przypominać potomnym nawet po wielu latach sylwetkę Papieża Polaka św. Jana Pawła II oraz dzień Jego kanonizacji w Watykanie z innym papieżem św. Janem XXIII w obecności, jak się przewiduje, kilku milionów pielgrzymów z całego świata. Co ciekawe, ta niezwykła uroczystość będzie być może prowadzona z udziałem dwóch żyjących papieży: Franciszka i Benedykta XVI (co nie zdarzyło się jeszcze  w historii Kościoła Powszechnego).

Jeżeli naszej organizacji udałoby się pozyskać znaczących sponsorów, którzy zgodziliby się sfinansować  koszt produkcji powyższych sadzonek, transportu, sporządzania certyfikatów, świadectw fitosanitarnych, dystrybucji sadzonek, monitoringu przedsięwzięcia itp. – wówczas istnieje możliwość, że część z nich może być również przekazywana za granicę, przy okazji organizacji w Polsce Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (co służyłoby promocji nie tylko Fajsławic, ale całej naszej pięknej Ziemi Lubelskiej w świecie).

Zainteresowanych udziałem w konferencji i w całym projekcie, a także potencjalnych sponsorów prosimy o kontakt z Adamem Polskim (prezesem TPF) lub Grzegorzem Lipą (wiceprezesem TPF) najlepiej na adres e-mail: polski.adam@op.pl. Szczegółowy program zawarty jest w dołączonym zaproszeniu. Konferencja ma charakter otwarty, udział w niej jest nieodpłatny. Wszystkich zainteresowanych w imieniu Zarządu TPF serdecznie zapraszam.

Adam Polski

ZAPROSZENIE