Zaproszenie na kurs komputerowy

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie

„Lubelskie Centrum Umiejętności Komputerowych ECDL-Core”
Głównym celem Projektu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi komputera.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest
-zamieszkiwanie na terenie gminy Fajsławice

-posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia

– wiek 18-64 lat

– czynne uczestnictwo w projekcie

Dokumenty do pobrania w Urzędzie Gminy Fajsławice u Feliksy Gorzkowskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lutego 2015 r.

Zapraszam!

Źródło: http://www.fajslawice.eu/