Zaproszenie na pierwszą sesję nowej Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr DCH-712-44/2/1/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. zapraszam na I sesję Rady Gminy Fajsławice VII kadencji, która odbędzie się 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek), o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fajsławice.

Porządek sesji będzie następujący:

1)Otwarcie sesji.

2)Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Fajsławicach.

3)Ślubowanie radnych.

4)Wybór przewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.

5)Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Fajsławice.

6)Złożenie przez Wójta Gminy informacji o stanie budżetu i innych ważnych sprawach dla gminy.

7)Interpelacje i zapytania radnych.

8)Wolne wnioski.

9)Zakończenie sesji.

Źródło: http://www.fajslawice.eu