Zaproszenie na spotkanie dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z Urzędem Skarbowym oraz z Biurem Terenowym ZUS w Krasnymstawie zaprasza na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie (sala szkoleniowa I piętro).

 Spotkanie obejmie następującą tematykę:

1) rejestracja pozarolniczej działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania
oraz podstawowe obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego, elektroniczna forma rozliczeń i korzyści z nich płynące (przedstawi Pracownik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie),

2) zagadnienia zw. z problematyką ubezpieczeń społecznych dla osób podejmujących działalność gospodarczą (omówi Kierownik  Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krasnymstawie),

3) omówienie aktualnego wzoru Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie” (informacji udzieli Pracownik PUP w Krasnymstawie).

Serdecznie zapraszamy na spotkanie osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie.