Zaproszenie na spotkanie o tym jak pozyskać dotację z PROW 2014-2020

W dniu 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Sali Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie (ul. Marka Sobieskiego 3),  odbędzie się spotkanie informacyjno – doradcze dotyczące pozyskiwania dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału telefonicznie pod numerem 82 5767049 lub drogą e-mailową na adres e-mail biuro@lgdkrasnystaw.pl. Zgłoszenia przybycia będą przyjmowane do dnia 07.04.2017 r. do godziny 12.00.