Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

Gminne Koło NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych i Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic zapraszają na spotkanie opłatkowe w dniu 14 stycznia 2018 r.  

Uczestnicy o godzinie 10.00 spotkają się na mszy w Kościele Parafialnym w Fajsławicach, po której udadzą się na stary cmentarz i złożą kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych. Część oficjalna odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Fajsławicach (dawna sala kina w Urzędzie Gminy w Fajsławicach).

Wszystkich zainteresowanych zaprasza na spotkanie prezes Towarzystwa – Adam Polski.

SM