Zaproszenie na szkolenie „BHP w rolnictwie”

krus

Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piaskach  i Urząd Gminy w Fajsławicach serdecznie zaprasza rolników z terenu gminy Fajsławice na spotkanie „Skuteczna poprawa bezpieczeństwa  pracy w rolnictwie poprzez szkolenia”.

Szkolenie zakończy się konkursem wiedzy

 „BHP w Rolnictwie”

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lutego 2015r o godz.11.00 w świetlicy wiejskiej w Fajsławicach / sala kina/.

Na zwycięzców w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy!!!

Źródło: http://www.fajslawice.eu/